Velkommen til IT 1 siden hostet host host1 i Norge